GeoSeriál: Díl První - Od Starověkého světa po moderní GPS

20.01.2016 02:06

Za prapředka Geocachingu by se dal považovat už starověký Symbolon. Na
to abychom mohli společně projít celou tou historií musíme se vrátit o
5000 let zpátky, někam do starověkého Sumeru a Mezopotámie. Tehdejší
obchodníci a králové potřebovali způsob, kterým by si jednoduše mohli
dát najevo, že jeden druhému mohou důvěřovat. Byl to Symbolon. To
označení vychází z řečtiny, ze slova Symballein, což znamená skrývat.
Byla to hliněná destička rozlomená napůl. Jelikož zlom se prakticky
nedá napodobit zapadaly do sebe přesně pouze dvě destičky. Když tedy
jeden král k druhému poslal posla dal mu příslušnou půlku symbolonu a
to stačilo. Samozřejmě takovýhle druh zajištění velice brzy nestačil,
byl příliš jednoduchý. Ve chvíli kdy bylo vynalezeno písmo ale přišly
do hry další možnosti jak skrýt to co nechcete aby četl někdo jiný než
ten komu to chcete svěřit.

V průběhu staletí přišli lidé s různými druhy šifer, fyzických
(například pruh kůže omotaný kolem tyčky správné tloušťky ve správním
úhlu dával zprávu) i slovních případně znakových (Caesarova šifra a
další) Krom ale samotného šifrování zprávy bylo potřeba zprávu
bezpečně předat. Zprvu se zprávy důmyslně ukrývaly na tělech otroků
které poslali, ale protože tu pracoval lidský faktor nebylo to uplně
spolehlivé. Nakonec přišli lidé s tím, že vzkazy bude lepší ukrýt na
tajném místě a jeho polohu zašifrovaně poslat druhé straně.

Velice známí v tomto směru byli Templáři. Ti takto ukrývali nádobky s
penězi, které mohli poutníci najít, vzít si kolik potřebovali, nechat
tam Templářům úpis a zase všechno schovat a odjet. Templáři zřejmě
věděli, co dělají, protože byli nejúspěšnějšími bankéři své doby a na
jejich tajné úkryty lidé dodnes nepřišli a poloha jejich údajného
obrovského pokladu je dodnes neznámá. Nicméně už tady jde poznat rysy
dnešního Geocachingu.

Úkryty i předání polohy se neustále zdokonalovaly i s tím, jak byli
lidé schopní přesněji a přesněji určovat polohu. Pravda po dlouhou
dobu byl háček v tom, že jí uměli určovat pouze z horizontální polohy.
Ale mapy se zpřesňovaly, navigace také a tak země i mapy dostávaly
konkrétnější obrysy a ukrývání tajných pokladů a zpráv bylo snazší.

Velký přelom pak přišel v 18.a 19. století. Toto období se neslo ve
znamení mnoha a mnoha objevů, nás z nich nejvíc bude zajímat
elektřina, telegraf, telefon nebo obecně elektřina. Všechny tyto
objevy pomohly tomu, že se lidé mohli daleko lépe orientovat a daleko
lépe dorozumívat. Touto dobou také ale vznikalo víc nepokojů, více
odbojů a tím víc nutnosti předávat zprávy ještě tajněji. Šifry které
touto dobou byly vynalezeny patří k nejsložitějším známým šifrám a
tady nám vzniká i nutnost předávat už i tu zprávu a vyzvedávat tu
schránku pokud možno neviditelně. Navíc S raným novověkem přišel i věk
pirátů a tudíž i legendy o spoustách pokladů čekajících na vyzvednutí.

A tím se dostáváme k období dvou světových válek. Tohle období nás z
hlediska Geocachingu bude zajímat nejvíce. Nikdo totiž tak moc
nezkoumá nové cesty a nové objevy jako vojsko a vojenští vědci. A tak
nejprve přišli na vysílačku a radiové spojení, pak na proudová letadla
a radar a nakonec po druhé světové válce začaly závody do vesmíru.
Ještě předtím však byla navigace zdokonalena natolik, že už se
zapisovaly polohy ve velice přesných souřadnicích, které odpovídají už
dnešním. Finálním krokem bylo vypuštění několika družic na oběžnou
dráhu kolem země a ty vytvořili síť GPS - Global Positioning System
(Globální poziční systém). Tehdy byla GPS určena pouze pro vojenské
účely. Ale potom v roce 2000 přišel prezident Bush s tím, že odchylku
která na stalitech pro veřejnost byla a která způsobovala, že přesnost
navigací byla asi tak na 1 kilometr, zruší. To se také stalo v květnu
a jen pár dní na to byla založena první keška.

Někdo si totiž řekl, že by bylo zajímavé díky té odchylce uložit někam
krabici a do ní sešit na zapisování a sledovat kolik lidí jí najde.
Nečekal ale, že i taková pouhá plechovka bude mít takový úspěch. Z
jedné jediné počátčení krabice tak během pár měsíců vzniklo mnoho
dalších a za dalších pár let se z Geocachingu stala celosvětová
zábava. V posledních letech pak prodělává Geocaching obrovský boom a
počet hráčů i kešek prudce stoupá.

Ještě bych dodal, že označení GeoCaching vzniklo spojením dvou slov.
Předpony Geo- která znamená Země a Cache, což anglicky znamená
krabice, nebo úložiště.

Tolik tedy pro dnešek o historii a do týdne se pokusím poslat další
díl seriálu, tentokrát si povíme něco o keškách samotných.